วิธีเล่น Surfskate เล่นเซิร์ฟสเก็ตยังไง HOW TO RIDE Surfskate

GETTING STARTED

Here is a couple tips on how to get started with your SurfSkate
วิธีเล่น Surfskate เคล็ดลับในการเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟสเก็ต

LESSON 1 PUMPING (ปั้มบอร์ด)

An crucial aspect of SurfSkate riding is pumping, Pumping allows a surfskate rider to generate nearly infinite momentum – In this lesson we dive into how to pump your SurfSkate.
สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นเล่น เซิร์ฟสเก็ต คือ ควรที่จะเรียนรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวด้วยวิธี การปั้ม Pumping หรือการเคลื่อนตัวไปด้านหน้าในรูปแบบฟันปลา ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างแรงโน้มถ่วงซ้าย-ขวา เพื่อเคลื่อนย้ายตัวไปด้านหน้า ได้อย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างในวีดีโอ

LESSON 2 CARVING (การฝึกซ้อมท่า)

A import part of SurfSkate riding, in this lesson we dive into how to carve.
ในส่วนของบทเรียนนี้เราจะมาลงลึก เกี่ยวกับการซ้อมเล่นท่า Carving สำหรับเซิร์ฟสเก็ต เพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่น

LESSON 3 ADVANCED SLIDING (สไลด์บอร์ด)

Sliding one of the more technical SurfSkate maneuvers, in this lesson we will learn the basics of slides with speed checks, then work that same movement into snaps and laybacks.
เรียนรู้พื้นฐานการสไลด์ด้วยเซิร์ฟสเก็ต Surfskate ความเร็ว จังหวะ การเคลื่อนไหว และการจัดท่า มีส่วนสำคัญในการเล่นท่าสไลด์ Surfskate แถมการใช้ท่าสไลด์เซิร์ฟสเก็ต ยังสามารถช่วยให้เบรคหรือหยุดการเคลื่อนตัวของบอร์ดได้

LESSON 3 ADVANCED 360’S ()

An important part of SurfSkate’s design was to focus on replicating the infinite flow of the water. See why doing a 360 on a SwellTech SurfSkate is so different from any other board.
การเล่นเซิร์ฟสเก็ต เพื่อการฝึกซ้อมการเล่นเสริฟ์ในน้ำ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เล่าบรรดานักโต้คลื่นต้องมีเซิร์ฟสเก็ตไว้เพื่อใช้ฝึก ในกรณีวันที่ในทะเลไม่มีคลื่นให้เล่น หรือไม่สะดวกที่จะเดินทาง